business

Souhrnné hlášení plátců DPH a podrobné informace


V dnešní článku se zaměříme na tematiku, která se primárně týká plátců DPH. Těm totiž v rámci podnikání vzniká řada povinností. Jednou z nich je také souhrnné hlášení. V následujících řádcích si prozradíme nejenom to, kdy je zapotřebí ho podávat, ale také do jaké lhůty.

Kdy se odevzdává souhrnné hlášení?

Souhrnné hlášení je nutné odevzdávat v okamžiku, kdy prodáváte zboží do jiných zemí Evropské unie. Předpokladem je to, že taková země je registrována k DPH. Další situací je poskytnutí služby zákazníkovi v jiném státě nebo obecné přemísťování majetku mezi zeměmi Evropské unie. S povinností souhrnného hlášení se můžete setkat také v okamžiku poskytování online služeb. Tato nutnost se vztahuje kupříkladu na služby Google AdSence.

Naopak souhrnnému hlášení se vyhnete v situaci, kdy dodáte konkrétní zboží zákazníkovi do zahraničí a ten nebude registrovaný k DPH. Tyto rozdíly je zapotřebí odlišovat. Současně platí to, že souhrnné hlášení se podává pouze tehdy, kdy není nulové.

Hlídejte si patřičný termín

Nyní už asi víte, kdy máte povinnost podat souhrnné hlášení, které se mimochodem odevzdává finančnímu úřadu. Podstatné je také vědět, do kdy ho odevzdat. Pokud vám vznikne tato povinnost, měli byste ho odevzdat za každý kalendářní měsíc do 25 dní po jeho skončení. Výjimkou samozřejmě není ani odevzdání souhrnného hlášení v kombinaci s daňovým přiznáním.

Co se týče vyplnění souhrnného hlášení, budete se muset popasovat se třemi oddíly, které jsou označovány písmeny A, B a C. Pokud si v tomto směru nevíte rady a nemáte stále přesné tušení, kdy odevzdávat souhrnné hlášení, svěřte se raději do rukou odborníků. Jedině tak se totiž vyhnete případným sankcím a problémům. Proto je mnohdy lepší podobné věci přehodit na účetního starajícího se o vaše finance. Záleží však na každém, kdo má jaké zkušenosti.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.