documents

Co všechno musí obsahovat smlouva o dílo?


Smlouva je velice důležitým dokumentem, který vzniká mezi dvěma stranami. Na té jedné je objednatel, na té druhé zase zhotovitel. Aby byla taková smlouva platná, musí obsahovat jisté náležitosti, a právě s nimi vás v následujících řádcích podrobněji seznámíme.

Smlouva o dílo od A až do Z

Každý asi správně tuší, že naprostým základem platné smlouvy musí být v první řadě identifikace obou smluvních stran. A to včetně všech důležitých údajů, které mnohou souviset i s uvedením bankovního účtu, zástupcem společnosti a podobně. Ještě, než se dostanete k předmětu smlouvy, definujte používané pojmy. To platí dvojnásob, pokud jsou nějaké atypické.

Následuje předmět smlouvy o dílo, v němž musí být jasně definováno, o co se přesně jedná. Chybět by pochopitelně neměl termín zhotovení. Datum, do kdy bude dílo předáno objednateli, ať už jde o výrobek, službu a podobně. Zásadní je také cena nabývající odlišných podob. Podstatná je vždy finální cena.

Mezi nezbytnosti smlouvy o dílo patří také místo plnění smlouvy, což hraje významnou roli třeba u stavebních prací.

Co dalšího musí obsahovat smlouva?

Výčet prezentovaných informací však ještě není úplný. Do smlouvy o dílo byste měli zahrnout také povinnosti zhotovitele a povinnosti objednatele. S tím se pochopitelně pojí odpovědnost za škodu a vady prováděného díla. V souvislosti s tím si ve smlouvě vyhraďte prostor pro sankční ujednání. V závislosti na charakteru díla mohou přijít vhod i autorská práva a duševní vlastnictví.

Nakonec neopomínejte ani na zmínku o možnosti odstoupení od smlouvy. Opět záleží na tom, o jaké dílo jde. Platnost takové smlouvy je nutné stvrdit ještě podpisem obou smluvních stran, kde mimochodem bude uveden i datum a místo podpisu. Každá smlouva je pochopitelně individuální záležitostí, tohle však mohou být výchozí informace pro její sepsání.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.